Cty TNHH Global Investment Saigon Group

Cty TNHH Global Investment Saigon Group

Mr. Phạm Thế Hoàng

Chức vụ: Phó Giám đốc – Phát triển Kinh doanh

Cty TNHH Global Investment Saigon Group

Đtdd: 0903737780 – Email: phamthehoang62@yahoo.com – Website: www.gigsaigon.com

Lĩnh vực hoạt động: Tư vấn Đầu tư, Di trú, Quản trị và Phát triển Kinh doanh.

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*