Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội trường ĐH Nguyễn Tất Thành

Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội trường ĐH Nguyễn Tất Thành

Mr. Phạm Văn Đạt

Chức vụ: Giám đốc

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THEO NHU CẦU XÃ HỘI TRƯỜNG ĐH NGUYỄN TẤT THÀNH

Đtdd: 0913513998 – Email: pvdat@ntt.edu.vn – Website: www.ntt.edu.vn

Lĩnh vực hoạt động: Đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và đội ngũ nhân viên của cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức,…

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*