Thư giãn

Trở về trang chủ
Thư giãn

Thử rượu

Trong một hãng rượu tại Napa Valley, California, một chuyên viên thử rượu vừa qua đời. Chủ hãng đăng báo để kiếm người thay thế, một anh chàng say rượu

Thư giãn

Muốn Trời độ thì Trời độ liền

Thằng bé chừng 15 tuổi chở bánh mì tông thẳng vào đuôi xe của vợ chồng chạy SH. Đèn sau chiếc SH bể nát. Sọt bánh mì văng ra đường,