Tổng quan về CLB

Trở về trang chủ
Tổng quan về CLB

Quá trình hình thành và phát triển của CLB Doanh Nhân Họ Phạm Sài Gòn

Với sứ mệnh là một tổ chức cực kỳ quan trọng của Hội đồng Họ Phạm Tp.HCM, bên cạnh các tổ chức khác đã được thành lập như CLB Quần