Hội Doanh nghiệp huyện Củ Chi là cầu nối giữa cơ quan Nhà nước với các Doanh nghiệp

Hội Doanh nghiệp huyện Củ Chi là cầu nối giữa cơ quan Nhà nước với các Doanh nghiệp

Hội Doanh nghiệp huyện Củ Chi được thành lập theo Quyết định số 2552/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về cho phép thành lập Hội Doanh nghiệp huyện Củ Chi thành phố Hồ Chí Minh.

Hội Doanh nghiệp huyện Củ Chi là tổ chức quần chúng tự nguyện của các tổ chức kinh tế, các hộ kinh doanh cá thể, các nhà quản lý và chuyên viên kinh tế thuộc các thành phần kinh tế, nhằm tập hợp, đoàn kết hỗ trợ nhau phát triển kinh tế kinh doanh trên địa bàn huyện Củ Chi theo chủ trương của đảng và Nhà nước.

Hội Doanh nghiệp huyện Củ Chi chịu sự quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi.

Hội Doanh nghiệp huyện Củ Chi là tổ chức có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng và được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của Nhà nước.

Hội Doanh nghiệp huyện Củ Chi là cầu nối giữa cơ quan Nhà nước với các Doanh nghiệp; cầu nối giữa các nhà quản lý kinh tế, xã hội với cá nhân, tổ chức trong và ngoài huyện.

Thông qua nguyện vọng chính đáng của Doanh nghiệp, đề nghị các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tạo điều kiện thuận lợi nhằm phát huy trí tuệ và năng lực, đầu tư cho sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện.
Đại diện cho giới doanh nghiệp trên địa bàn huyện nhằm bảo vệ lợi ích chính đáng và hợp pháp của hội viên trước pháp luật và công luận.

Tạo điều kiện hỗ trợ Doanh nhân nâng cao tri thức quản lý, nghề nghiệp, tiếp cận thị trường, hỗ trợ đầu tư và phát triển kinh doanh. Đồng thời tạo điều kiện để doanh nhân trẻ tham gia các hoạt động xã hội.

Tạo mối quan hệ đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau giữa các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu kinh tế – xã hội của huyện Củ Chi.

 

Website Hội doanh nghiệp huyện Củ Chi (hoidoanhnghiepcuchi.com)

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*