Cty CP SX TM DV thiết bị công nghiệp Phương Nam

Cty CP SX TM DV thiết bị công nghiệp Phương Nam

Mr. Phạm Văn Dũng

Chức vụ: Giám đốc

CTY CP SXTMDV THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP PHƯƠNG NAM

Đtdd: 0908152455 – Email: dungpvbh@yahoo.com – Website: southernjsc.com.vn

Lĩnh vực hoạt động: Cung cấp thiết bị sân golf và sản xuất nội thất.

Website http://southernjsc.com.vn/

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*