Cty An Diệp “Tự động hóa cuộc sống được đặt lên hàng đầu”

Cty An Diệp “Tự động hóa cuộc sống được đặt lên hàng đầu”

Ms. Phạm Kiều Diễm

Chức vụ: Giám đốc
CTY AN DIỆP
Đtdd: 0905608968 – Email: andiepcompany@gmail.com
Lĩnh vực hoạt động: Máy bán hàng tự động / Vending Machine.

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*