Cty TNHH TM Tataki Việt Nam

Cty TNHH TM Tataki Việt Nam

Ms. Phạm Trần Thị Gia Khang

Chức vụ: Giám đốc

CÔNG TY TNHH TM TATAKI VIỆT NAM

Đtdd: 0903207700

Email:giakhang.contacts@gmail.com – Website: tataki.vn

Lĩnh vực hoạt động: Đại lý vé máy bay

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*