Cty TNHH MTV thông tin điện tử hàng hải Việt Nam chi nhánh phía Nam

Cty TNHH MTV thông tin điện tử hàng hải Việt Nam chi nhánh phía Nam

Mr. Phạm Minh Tuấn

Chức vụ: Giám đốc

VISHIPEL HCMC BRANCH

Đtdd: 0903963048 – Email: pmtuan@gmail.com – Website: www.vishipel.com.vn

Lĩnh vực hoạt động: viễn thông, thiết bị, phần mềm hàng hãi

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*