Cty TNHH kỹ thuật o tô Phạm Gia “Cam kết chất lượng đi đầu”

Cty TNHH kỹ thuật o tô Phạm Gia “Cam kết chất lượng đi đầu”

Mr. Phạm Trường Sơn

Chức vụ: Giám đốc

CTY TNHH KỸ THUẬT Ô TÔ PHẠM GIA

Đtdd: 0913673216

Email: truongson.phamgia@gmail.com – Website: phamgiaauto.com

Lĩnh vực hoạt động: Chuyên sửa chữa, bảo dưỡng, làm đẹp ô tô tất cả các hãng chuyên nghiệp.

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*