Quyết định thành lập Ban vận động Hỗ trợ Miền trung

Quyết định thành lập Ban vận động Hỗ trợ Miền trung

HỌ PHẠM VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
            Số 6, Phan Bội Châu,  P. Bến Thành, Q.1, TP. Hồ Chí Minh

Số: 1829/QĐ/HĐ-HPTPHCM

 Quyết định thành lập Ban vận động Hỗ trợ Miền trung                    

Thành phố Hồ Chí Minh ngày 10 tháng 10 năm 2020                                                        

HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

– Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng họ Phạm thành phố Hồ Chí Minh khóa 3,

nhiệm  kỳ 2015-2020  ban hành ngày 07 tháng 06 năm 2015; và nội dung sửa đổi ngày 17 tháng 4 năm 2019;

–  Căn cứ chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của chủ tịch Hội đồng họ Phạm TP. HCM.

– Căn cứ vào phiên thảo luận trực tuyến của ban Điều hành Hội đồng họ Phạm TP.HCM ngày 12/10/2020 về việc thành lập Ban vận động tài chính – Hỗ trợ bà con bị ảnh hưởng lũ lụt tại Miền trung

– Xét điều kiện, năng lực của các thành viên.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1:  Thành lập BAN VẬN ĐỘNG TÀI CHÍNH – HỖ TRỢ BÀ CON  BỊ ẢNH HƯỞNG LŨ LỤT TẠI MIỀN TRUNG (BAN VẬN ĐỘNG) gồm các ông bà có tên sau đây:  

  1. Trưởng ban: Ông Phạm Văn Tuyền phó Chủ tịch – Tổng thư ký Hội đồng
  2. Phó trưởng ban : Ông Phạm Văn Nam Trưởng ban Thiện nguyện Hội đồng
  3. Phó trưởng ban: Ông Phạm Minh Tuấn Trưởng ban Thiện nguyện CLB Doanh nhân HPSG
  4. Phó trưởng ban: Ông Phạm Trường Sơn Trưởng ban Kinh tế Hội đồng
  5. Thư ký ban vận động: Bà Phạm Thị Hồng Hạnh Phó Ban Hành chính Hội đồng
  6. Ủy viên ban vận động: Bao gồm Ủy viên Ban chấp hành Hội đồng, Trưởng các ban, chủ nhiệm các CLB trực thuộc Hội đồng họ Phạm TP.HCM

Điều 2. BAN VẬN ĐỘNG có nhiệm vụ:

  • Tổ chức vận động quyên góp tiền và hiện vật thiết yếu như: Lương thực, thực phẩm khô, thuốc men từ các mạnh thường quân và bà con trong dòng họ để làm nguồn hỗ trợ bà con tại miền trung đang bị thiên tai lũ lụt.
  • Chịu trách nhiệm tiếp nhận và quản lý hiện vật hiện kim thông qua tài khoản của Trưởng ban thiện nguyện: Phạm Văn Nam số TK: 0181003562913 Ngân hàng Vietcombank Tp.Hồ Chí Minh – Chi nhánh Nam Sài Gòn
  • Có trách nhiệm liên hệ các địa phương miền trung có bà con trong dòng họ gặp hoàn cảnh khó khăn để cùng Ban chấp hành tổ chức thăm hỏi trao quà đến địa phương
  • Thời gian Vận động và nhận đóng góp kể từ ngày 13/10/2020 đến hết ngày 18/10/2020. Kết quả vận động được công khai minh bạch trên trang tin điện tử hophamtphcm.org để bà con cập nhật.

Điều 3. Tổng Thư ký Hội đồng họ Phạm thành phố Hồ Chí Minh và các ông bà tại điều 1  có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký

Thay mặt Hội đồng họ Phạm thành phố Hồ Chí Minh

                                                                                                                   CHỦ TỊCH

                                                                                                                      Phạm Quốc Trí

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*