Hội đồng họ phạm

Trở về trang chủ
Hội đồng họ phạm

Lễ giỗ Thượng Thủy Tổ Họ Phạm Việt Nam – Đô Hồ Đại Vương Phạm Tu (476 – 545) lần thứ 1475 tại TP.HCM

Sáng ngày 5/9/2020 (nhằm ngày 18 năm Canh Tý) Ông Phạm Quốc Trí Chủ tịch Hội Đồng họ Phạm TP.HCM cùng đại diện Ban Cố vấn, Ban Điều hành và

Hội đồng họ phạm

Quyết định thành lập Ban vận động Hỗ trợ Miền trung

HỌ PHẠM VIỆT NAM HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH             Số 6, Phan Bội Châu,  P. Bến Thành, Q.1, TP. Hồ Chí Minh Số: 1829/QĐ/HĐ-HPTPHCM  Quyết định