THÔNG BÁO GIẢI QUẦN VỢT HỌ PHẠM SÀI GÒN MỞ RỘNG LẦN IX – NĂM 2021

THÔNG BÁO GIẢI QUẦN VỢT HỌ PHẠM SÀI GÒN MỞ RỘNG LẦN IX – NĂM 2021

Ông Phạm Huy Minh dẫn đầu đoàn CLB Doanh Nhân Họ Phạm Sài Gòn tham dự giải quần vợt mở rộng lần thứ 4 do Hội Đồng Họ Phạm tổ chức.

Không có mô tả ảnh.

Có thể là hình ảnh về văn bản

Có thể là hình ảnh về văn bản

Categories: Thể thao

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*