Cty TNHH kỹ thuật và dịch vụ Nananotec “công nghệ, máy móc thiết bị khoa học kỹ thuật phòng thí nghiệm”

Cty TNHH kỹ thuật và dịch vụ Nananotec “công nghệ, máy móc thiết bị khoa học kỹ thuật phòng thí nghiệm”

Mr. Phạm Hữu Thạch

Chức vụ: Giám đốc kinh doanh

CTY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ NANOTEC

Đtdd: 0938384079

Email: thachprt@gmail.com – Website: www.nanotec.com.vn

Lĩnh vực hoạt động: Nhập khẩu, phân phối & chuyển giao công nghệ, máy móc thiết bị khoa học kỹ thuật-phòng thí nghiệm (QC, QA…).

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*