CLB Doanh Nhân Họ Phạm Sài Gòn họp Ban Chấp Hành quý II – 2020

CLB Doanh Nhân Họ Phạm Sài Gòn họp Ban Chấp Hành quý II – 2020

Ngày 29-07-2020 tại văn phòng của CLB Doanh Nhân Họ Phạm Sài Gòn, Ban Chấp Hành CLB đã tổ chức họp Hội nghị Sơ kết 06 tháng đầu năm 2020 nhằm xem xét, kiểm điểm đánh giá các hoạt động của CLB trong 06 tháng đầu năm và thảo luận phương hướng, kế hoạch hoạt động 06 tháng cuối năm dựa trên những quy định trong Điều lệ hoạt động của CLB.

Tham gia cuộc họp có các thành viên là Ủy viên trong BCH CLB. Đặc biệt là có sự hiện diện của Phó CT kiêm Tổng thư ký Hội Đồng Họ Phạm TpHCM ông Phạm Văn Tuyền.

Categories: Thường niên

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*