CLB Doanh Nhân Họ Phạm Sài Gòn họp Ban Chấp Hành quý I – 2020

CLB Doanh Nhân Họ Phạm Sài Gòn họp Ban Chấp Hành quý I – 2020

Vào ngày 29-02-2020, tại văn phòng của CLB Doanh Nhân Họ Phạm Sài Gòn, Ban Chấp Hành CLB đã tổ chức họp hội nghị QI – 2020 nhằm xem xét, kiểm điểm đánh giá các hoạt động của CLB trong suốt thời gian vừa qua và thảo luận quyết định một số vấn đề quan trọng cùng phương hướng, kế hoạch hoạt động sắp tới dựa trên những quy định trong Điều Lệ hoạt động của CLB.

Tham gia cuộc họp có sự hiện diện của chủ tịch Hội Đồng Họ Phạm Tp.HCM ông Phạm Quốc Trí, phó chủ tịch – kiêm tổng thư ký  Hội Đồng Họ Phạm Tp.HCM ông Phạm Văn Tuyền.

Cuối buổi, cũng đã diễn ra buổi tiệc nhẹ giữa các thành viên của Ban Chấp Hành CLB với nhau

Categories: Thường niên

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*